Prikken of injecties

Heb je een prik, bijvoorbeeld voor een vaccinatie in het vooruitzicht maar zie je op tegen de prikpijn? Wil je je laten vaccineren tegen COVID-19?  Of ziet jouw kind op tegen de prikken uit het rijksvaccinatieprogramma? Met een Emla pleister verdoof je de huid en verzacht je zo de pijn van het prikken. Plaatselijke huidverdoving met lidocaïne/prilocaïne (de werkzame stoffen in Emla pleisters) is een middel om pijn te verminderen bij vaccinaties.

Opzien tegen prikken komt vaker voor bij kinderen en jongeren

Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de kinderen opziet tegen prikken. En dat ongeveer een kwart tot ruim een derde van de ouders bezorgd is over vaccinatiepijn bij hun kind. Als jij en je kind hiermee te maken hebben, ben je dus zeker niet de enige!

Gelukkig kun je zelf iets doen om prikpijn te verminderen. Want Emla pleisters mogen ook gebruikt worden bij jonge kinderen die opzien tegen de prik. Bespreek het gebruik van Emla pleisters bij jonge kinderen van tevoren met de arts of apotheker. Emla pleisters mogen niet gebruikt worden bij te vroeg geboren zuigelingen. Lees altijd eerst de bijsluiter.

Hoe werken Emla pleisters bij prikken?

Emla pleister is een geneesmiddel voor plaatselijke verdoving van de huid, bijvoorbeeld bij een injectie of kleine huidoperatie. Emla pleisters bevatten de werkzame stoffen lidocaïne en prilocaïne. Plak de pleister minimaal één uur van tevoren op de huid. Lees voor gebruik de bijsluiter en neem contact op met je huisarts of apotheker als je vragen hebt.

Welke vaccinatie ga jij nemen?

Je kunt Emla pleisters voor diverse vaccinaties of inentingen gebruiken:

  • COVID-19
  • DKTP-Hib-HepB (difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib-ziekten/influenza en Hepatitis B)
  • MenACWY-peutervaccinatie (meningokokken)
  • BMR (bof, mazelen, rode hond)

Informeer bij de instantie die vaccineert, bijvoorbeeld de GGD of het consultatiebureau, op welke plaats geprikt wordt. De meeste vaccinaties worden in de linker of rechter bovenarm gegeven. Sommige (reizigers)vaccinaties worden bij voorkeur in de bilspier gezet. Vaccinaties uit het rijksvaccinatieprogramma voor kinderen worden soms in de linkerarm, soms in de rechterarm en soms in het linker of rechter (boven)been gezet.

Heeft Emla invloed op de werking van vaccins?

Nee, Emla pleisters hebben geen invloed op de werking van het COVID-19 vaccin of vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma. Voor meer informatie, neem contact op met je huisarts of apotheker, of check de RIVM uitvoeringsrichtlijn voor COVID-19-vaccinatie of het Rijksvaccinatieprogramma.

Zelf kopen en plakken

Je kunt Emla pleisters zonder recept kopen en zelf opplakken. Lees voor gebruik de bijsluiter en houd er rekening mee dat je de pleister minimaal één uur voor de prik of behandeling opplakt. Heb je vragen over het gebruik van Emla pleisters dan kun je contact opnemen met jouw apotheker of behandelend arts.

Koop Emla pleisters

Zo gebruik je Emla pleisters

Zorg dat je handen en de huid op de prikplaats schoon en droog zijn. Vraag waar de prik wordt gegeven. Meestal is dat in je bovenarm. Kies de arm die je het minst gebruikt. Vraag eventueel hulp van iemand om de pleister op de juiste plek te plakken.

Hieronder zie je hoe je de Emla pleister gebruikt in het geval van een vaccinatie in je bovenarm. Als je Emla pleisters wil gebruiken voor bloedprikken, vaccinaties die niet in de bovenarm gezet worden of voor andere prikken, vraag dan je huisarts, GGD of apotheker naar de injectieplaats, zodat je weet waar je de Emla pleister moet plakken.

Stap 1

Stap 1

Je kunt als geheugensteuntje het tijdstip van opplakken op de pleister schrijven. Plak de pleister minimaal 1 uur van tevoren op.

Stap 2

Stap 2

Trek de beschermfolie van het zachte huidkleurige gedeelte.

Stap 3

Stap 3

Trek voorzichtig de pleister los.

Stap 4

Stap 4

Raak de witte binnen-cirkel niet aan, daar zit werkzame stof in.

Stap 5

Stap 5

Zo bepaal je de juiste plaats van de pleister: de injectieplaats bij een vaccinatie is ongeveer twee vingerbreedtes onder het acromion (dat is het botje dat je voelt uitsteken op het punt waar je schouder in je bovenarm overgaat).

Stap 6

Stap 6

Plak de pleister op die hoogte, in het midden van de bovenarm. Druk de Emla pleister langs de randen stevig aan, maar druk niet op het midden van de pleister.

Nadat je de pleister hebt aangebracht:

  • Laat de pleister tenminste 1 uur voor de prik inwerken. Langer mag, maar nooit langer dan 5 uur.
  • Haal de pleister er zelf niet af; vlak voor de prik zal de behandelaar de pleister verwijderen.
  • Nadat de pleister van je huid af is gehaald, blijft de verdoving nog zo’n 1 tot 2 uur actief.

Emla pleister verdooft alleen de huid tegen pijn tijdens de prik. Als het om een vaccinatie gaat, krijgen mensen soms enige tijd ná de prik last van spierpijn. Emla pleister helpt daar niet tegen. Je arts of apotheker kan je adviseren wat je daaraan kunt doen.

Bekijk hier onze FAQ